იტალიური პიცა

ტესტი

კერძი 1₾10
კერძის აღწერა

ესპანური პასტა

კერძი 1₾10
კერძის აღწერა
კერძი 2₾12
კერძის მოკლე აღწერა
კერძი 3₾7
კერძის მოკლე აღწერა
კერძი 4₾8.50
კერძის მოკლე აღწერა
კერძი 5₾7.99
კერძის მოკლე აღწერა
კერძი 6₾12.75
კერძის მოკლე აღწერა

ევროპული

კერძი 1₾10
კერძის აღწერა
კერძი 2₾12
კერძის მოკლე აღწერა
კერძი 3₾7
კერძის მოკლე აღწერა
კერძი 4₾8.50
კერძის მოკლე აღწერა
კერძი 5₾7.99
კერძის მოკლე აღწერა
კერძი 6₾12.75
კერძის მოკლე აღწერა